Kitaplar
 • 1. Çalıştay Kitabı: Tarih Yazımında Sivil Mimarlık Proje kapsamında VEKAM desteği ile 14.12.2012 tarihinde gerçekleştirilmiş olan “Tarih Yazımında Sivil Mimarlık” konulu Çalıştay’a ait sunumlar ve tartışmalar VEKAM tarafından yayımlanmıştır.
  PDF Kitap: Tarih Yazımında Sivil Mimarlık
 • 2. Çalıştay Kitabı: Korumada Sivil Mimarlık Proje kapsamında VEKAM desteği ile 24.12.2013 tarihinde gerçekleştirilmiş olan “Korumada Sivil Mimarlık” konulu Çalıştay’a ait sunumlar ve tartışmalar VEKAM tarafından yayımlanmıştır.
  PDF Kitap: Korumada Sivil Mimarlık
 • Katalog: Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980 Proje kapsamında VEKAM desteği ile 29.11.2014-15.12.2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olan “Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980” proje sergisi kataloğu VEKAM tarafından yayımlanmıştır.
  PDF Katalog: Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980
 • Ankara’da Sivil Mimari Bellek
  Kitap yayın aşamasında
Makaleler
 • Ankara Gazi Mahallesi Elif Selena Ayhan | 2013 Mimarlık Dergisi 370 :32
  PDF Makale: Ankara Gazi Mahallesi
 • Ankara’daki (İş Bankası) İkramiye Evleri Umut Şumnu | 2014 Ankara Araştırmaları Dergisi C2. 1:51-73
  PDF Makale: Ankara’daki (İş Bankası) İkramiye Evleri
Bülten Yazıları
 • Lemi Varnalı ve İş Bankası Evleri Umut Şumnu 2012 Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten 100:40-43
  PDF Bülten: Lemi Varnalı ve İş Bankası Evleri
 • Sabih Kayan ve Sönmez Apartmanı Umut Şumnu 2012 Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten 101:52-56
  PDF Bülten: Sabih Kayan ve Sönmez Apartmanı
 • Sedat Çağlar ve Merbank (Merkez Bankası) Mensupları Yapı Kooperatifi Evleri Umut Şumnu 2012 Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten 102:25-28
  PDF Bülten: Sedat Çağlar ve Merbank (Merkez Bankası) Mensupları Yapı Kooperatifi Evleri
 • Haluk Berksan ve Etiler Sitesi (Eti Blokları ) Emine Çiğdem Asrav 2013 Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten 103:24-26
  PDF Bülten: Haluk Berksan ve Etiler Sitesi (Eti Blokları )
 • Mintrak Yapı Kooperatifi Tezcan Karakuş Candan 2013 Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten 104 :25-26
  PDF Bülten: Mintrak Yapı Kooperatifi
 • Adnan Canbek ve Boylu Apartmanı Umut Şumnu 2013 Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten 105 :25-28
  PDF Bülten: Adnan Canbek ve Boylu Apartmanı
 • Nejat Ersin ve Demirlibahçe’de İkiz Apartmanlar Yeşim Uysal 2013Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten 106 :24-26
  PDF Bülten: Nejat Ersin ve Demirlibahçe’de İkiz Apartmanlar
 • Suat Ağralı ve Sadık Apartmanı Yeşim Uysal 2013 Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten 107 :58-60
  PDF Bülten: Suat Ağralı ve Sadık Apartmanı
 • Şevki Vanlı ve Konservatuar Evleri Yeşim Uysal 2014 bülten-BLOG
  PDF Bülten: Şevki Vanlı ve Konservatuar Evleri
 • Nejat Tekelioğlu’nun Sinemalı Apartmanları: Talip ve Başkent (Kavaklıdere ) Umut Şumnu 2014 bülten-BLOG
  PDF Bülten: Nejat Tekelioğlu’nun Sinemalı Apartmanları: Talip ve Başkent (Kavaklıdere)
Ulusal Bildiriler
 • Başkent Oluşunun 90.Yılında Ankara Ankara Üniversitesi Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 7 - 8 Ekim 2013 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen Sempozyum’a bir bildiri ile katılım sağlanmıştır.
  PDF Sempozyum Kitabı: Başkent Oluşunun 90. Yılında Ankara: 1923-2013
 • Mekanlar / Zamanlar / İnsanlar: Evsellik, Ev, Barınma ve Mimarlık Tarihi ODTÜ Mimarlık Tarihi Bölümü tarafından 12-13 Aralık 2013 tarihleri arasında ODTÜ’de gerçekleştirilen Sempozyum’a bir bildiri ile katılım sağlanmıştır.
  PDF Program
  PDF Umut Şumnu 2013 “Size de Çıkabilir” Ankara’daki (İş Bankası )İkramiye Evleri”
Uluslararası Bildiriler
 • Bellek ve Kültür Sempozyumu Bilkent Üniversitesi ve Kültür Araştırmaları Derneği tarafından 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen Sempozyum’a proje ekibi tarafından bir oturum ile katılım sağlanmıştır.
  PDF Program
  PDF Nuray Bayraktar 2013 Proje Sunuşu
  PDF Umut Şumnu 2013 Tarihin İktidarının Yok Saydıkları: Yapılar ve Mimarlar /İkramiye Evleri
  PDF Y.Yeşim Uysal 2013 Tarihin İktidarının Yok Saydıkları: Yapılar ve Mimarlar / Kooperatif Evleri
  PDF Tezcan Karakuş Candan 2013 Tarihin İktidarının Yok Saydıkları: Kullanıcılar
 • Filling the Gaps: World Heritage and the 20th Century ICOMOS tarafından 3-4 Ekim 2013 tarihleri arasında Chandigarh’da (Hindistan) gerçekleştirilen Konferans’a bir bildiri ile katılım sağlanmıştır.
  PDF Program
  PDF Filling the Gaps Catalogue
  Nuray Bayraktar, Y. Yesim Uysal 2013 20th Century Housing in Ankara: Evaluating a Research and Documentation Project and Developing Conservation Criteria For “Everyday Architecture”
Ulusal Poster Sunuşları
 • DOCOMOMO_tr 2012 Proje çalışmalarından elde edilen bulgulardan hareketle seçilen sınırlı sayıda konut yapısı Kocaeli’nde düzenlenen DOCOMOMO etkinliğinde mimarlık ortamı ile paylaşılmıştır.
  PDF Program
  PDF Özet Kitabı
  PDF Poster Sunuşları
 • DOCOMOMO_tr 2013 Proje çalışmalarından elde edilen bulgulardan hareketle seçilen sınırlı sayıda konut yapısı Antalya’da düzenlenen DOCOMOMO etkinliğinde mimarlık ortamı ile paylaşılmıştır.
  PDF Program
  PDF Özet Kitabı
  PDF Poster Sunuşları
 • DOCOMOMO_tr 2014 Proje çalışmalarından elde edilen bulgulardan hareketle seçilen sınırlı sayıda konut yapısı Erzurum'da düzenlenen DOCOMOMO etkinliğinde mimarlık ortamı ile paylaşılmıştır.
  PDF Program
  PDF Özet Kitabı
  PDF Poster Sunuşları
Uluslararası Poster Sunuşları
 • Filling The Gaps Proje çalışmalarından elde edilen bulgulardan hareketle seçilen sınırlı sayıda konut yapısı bir poster haline getirilmiş ve paylaşılmıştır.
  PDF Program
Çalıştaylar
 • Tarih Yazımında Sivil Mimarlık VEKAM desteği ile 14.12.2012 tarihinde “ Tarih Yazımında Sivil Mimarlık” başlığı ile gerçekleştirilen 1. Çalıştay’da –sınırlı sayıda örnek dışında- tarih yazımında modern dönem sivil mimarlık yapılarının ihmal edilmiş yeri üzerinde durulmuş ve proje ekibi tarafından hazırlanmış olan sorular tartışmaya açılmıştır.
  PDF Program
  PDF Davetiye
  PDF Poster
 • Korumada Sivil Mimarlık VEKAM desteği ile 24.12.2013 tarihinde “ Korumada Sivil Mimarlık “ başlığı ile gerçekleştirilen 2. Çalıştay’da –sınırlı sayıda örnek dışında- korumada modern dönem sivil mimarlık yapılarının ihmal edilmiş yeri üzerinde durulmuş ve proje ekibi tarafından hazırlanmış olan sorular iki oturumda tartışmaya açılmıştır.
  PDF Program
  PDF Davetiye
  PDF Poster
Ulusal Sergiler
 • Başkent Oluşunun 90. Yılında Ankara Başkent Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında proje bulgularından oluşan bir sergi açılmıştır.
  JPG Davetiye
 • Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980 VEKAM desteğiyle gerçekleştirilen Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980 Sergisi yapıldıkları dönemin barınma pratiklerini ve modern yaşam kültürünü aktaran bu yapılar arasından belirlenmiş 120 yapıya ilişkin olarak düzenlenmiştir. Sergide yer alan posterler aracılığı ile bu yapılara dikkat çekilmesi ve bu yapıların mimarlarının bilinir olmasının sağlanması; öte yandan kullanıcılara ait sesli sunumlar aracılığı ile bu yapıların sosyal olarak yeniden üretilmeleri sürecinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
  PDF Sergi Metni
  PDF Davetiye
  JPG Poster
  PDF Bina Posterleri
  PDF Detay Posterleri
  PDF Kartpostallar
  PDF Cep Kartları
Uluslararası Sergiler
 • Sarajevo Winter 2014, Peace, Art, Freedom Saray Bosna’da gerçekleştirilen Festival kapsamında proje bulgularından oluşan bir sergi açılmıştır.
  PDF Katılım Belgesi
Sunuşlar
 • Mimarlar Derneği Mimarlar Derneği 1927’nin 24.04.2013 tarihinde düzenlediği etkinlikte proje ekibi tarafından bir sunuş gerçekleştirilmiş, proje mimarlık ortamı ile paylaşılmıştır.
Tanıtım
 • Milliyet Gazetesi
  JPG Milliyet Gazetesi Ankara Eki, 23.02.2012
 • Mimarlar Odası
  PDF Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten( 2013) 103 :11
 • Başkent Üniversitesi
  PDF Başkent Üniversitesi GSTMF Bellek (2013) 3 : 18-19
 • Başkent Üniversitesi
  PDF Başkent Üniversitesi GSTMF Bellek (2014) 4 : 4-5
 • TRT Ankara Radyosu